Legal Warning

Klucze zaprezentowane w niniejszym web stanowią elementy marki JMA wytwarzane przez firmę Alejandro ALTUNA S.L.U. lub jej podwykonawcę. Zostały zaprojektowane do wkładek i zamków producentów marek, które zostały wymienione w treści niniejszej witryny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności przemysłowej marki lub nazwy handlowe wskazane w niniejszym katalogu stanowią wyłączną własność producentów wkładek i zamków, jak również producentów samochodów, innych wytwórców, dystrybutorów i użytkowników. Wspomniane marki lub nazwy handlowe są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych, aby umożliwić szybkie wyszukiwanie zamków, do których pasują elementy oferowane przez firmę.

Niniejsza witryna jest przeznaczona wyłącznie dla specjalistów z branży kopiowania kluczy korzystających z części JMA. Dane dotyczące produktów zawartych w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny. Przy każdorazowym zapewnieniu podstawowych właściwości produktów firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych, estetycznych lub innych bez wcześniejszego powiadomienia, mając na celu rozwój oferowanych produktów.